Reacties 2018

GETUIGENISSEN

Oktober 2018

“Ik ben allereerst God intens dankbaar hoe Hij deze retraite gebruikt heeft om mij te laten zien wie Hij in wezen is. Een God van heel dichtbij.
Er is een verlangen in mij wakker geworden om nog veel meer de lengte, hoogte en diepte te ervaren van zijn onmetelijke liefde.
En net zoals Hij hier in deze retraite mensen gebruikt heeft om die verbinding te maken, zo hoop ik ook een instrument te zijn om anderen met Hem te verbinden.

Hier nog een bijzonder gedicht wat ik al voor de retraite onder ogen kreeg, maar door de retraite nog meer betekenis voor me kreeg:

Laat mij horen in de stilte
luisteren naar Gods zachte stem
opdat ik zijn raad kan volgen
niet voor Hem uit maar achter Hem.
Laat mij lezen uit het handboek
mijn levensgids, zijn heilig Woord
zodat tussen alle roep om aandacht
Gods stemgeluid niet wordt gesmoord.
Laat mij horen in de stilte
voordat ik zelf iets besluit
wil ik weten of mijn Schepper
deuren opent of juist sluit.

 

Oktober 2018

Voor de vijfde keer maakte ik de Kleopasdagen mee. Wat ik het mooie vind aan deze tijd is, dat je leert hoe je als kind van God mag leren hoe Jezus te volgen op de manier die bij jou past. Dat is voor iedereen anders. Door het lezen van Zijn Woord laat God je op een liefdevolle manier zien hoe je Hem kunt volgen. Je mag altijd je hart uitstorten bij Hem. Hij geeft echte vrede. Elke dag weer.

 

Oktober 2018

Voor mij was de retraite een tijd van verademing, komen in Gods ruimte.

Voor het eerst sinds tijden was er een moment dat mijn eigen sores niet de boventoon voerden, maar dat ik ervoer dat ik gewoon kon zijn in Gods aanwezigheid en daarvan genieten.

Hoewel er eerst alle ruimte was om de sores te benoemen, aan te kijken en het vervolgens los te laten.

Daarbij was de begeleiding voor mij cruciaal en heel helpend.”

 

Reactie Kleopasdagen okt.2018
Ik heb een onveilige jeugd gehad met een psychisch zieke moeder.
Het lied van Huub Oosterhuis tijdens de viering raakte mij erg. Zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God. Dat kwam voor het eerst zo bij mij binnen en het voelde zo veilig.
Ik heb die geborgenheid tijdens de hele retraite ervaren. Ik ben hoog gevoelig en neem daardoor een heleboel waar, door het zwijgen heen.
Ik voelde de verbondenheid meer dan vaak in mijn eigen kerk. Ik vind stilte moeilijk, maar nu heb ik het als prettig ervaren. Ik hoefde niet met andere mensen bezig te zijn, maar alleen mij verbinden met God. Het laatste pastorale gebed met zegen heb ik ervaren als balsem op mijn wonden. Het was een stukje innerlijke genezing en het was goed.

 

Reactie Kleopasdagen
“Geen idee wat ik me voor moest stellen bij een stilteretraite, maar ergens leek het me heerlijk en dus schreef ik me in.
Even eruit, een paar dagen rust, geestelijke groei.

En nu zit het er al weer op. Wat een tijd heb ik gehad! En wat een genade heb ik geproefd en ervaren.

De Bijbelteksten die we meekregen om mee te bidden sloten zo naadloos aan bij waar ik mee bezig was. Tekst na tekst, rechtstreeks van de Vader.

Het ochtend- en avondgebed heb ik als heel verbindend ervaren. Samen zingen en bidden. Elke ochtend een kort begeleidingsgesprek, dingen aan het Licht brengen en bemoedigd worden voor de volgende stap.

Ik heb het als een enorme zegening en bemoediging ervaren door te merken dat de God die ik ken, ook mij kent en precies weet wat ik nodig heb. Zo kwamen heel veel dingen bij elkaar, rond en tot een geheel.

En nee, drie dagen stil zijn is niet perse makkelijk voor een expressief persoon. Maar wel een goede les om te leren stil te zijn en te ontvangen in de stilte.

Ik kan het iedereen aanraden om de stilte te zoeken. Het verrijkt je, confronteert je met jezelf en met God. Laat je verrassen door Hem! Het is namelijk zó waar: als je 3 dagen in je agenda blockt voor God, Hij zál je zegenen!

De retraite is inmiddels alweer een tijdje geleden. En toch voelt het voor mij alsof ik elke dag een beetje op retraite ben in de stiltemomenten die ik met God mag hebben. “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie…”

Van harte aanbevolen dus!!”