Stilte

Aandachtspunten voor de stille retraite:

We zijn in principe stil.

Dat is niet alledaags.
Het blijkt in de praktijk ook wel eens lastig te zijn en daarom vinden we het belangrijk om hier in deze uitnodiging goed uit te leggen hoe belangrijk en mooi die stilte is.

De stilte gaat in na een kennismaking en de daaropvolgende maaltijd.
De stilte wordt alleen onderbroken als we samen zingen en bidden en tijdens de begeleidingsgesprekken.
Onze ervaring is dat het alleen goed werkt om tot bezinning te komen als de stilte dan ook voortdurend in acht wordt genomen,   ook in de wandelgangen, bij wandelingen  en uiteraard ook bij de maaltijd.

We letten er op dat de stilte goed gewaarborgd blijft.
Want een incidenteel gesprek tussen twee deelnemers verandert de sfeer voor allemaal.
We verwachten dus van alle deelnemers dat zij de stilte ook ten dienste van elkaar in acht nemen.

We hebben de ervaring dat dit veel oplevert.
In onze onrustige samenleving kan stilte op leegte lijken,  maar in de bedding van samen optrekken en luisteren naar God zul je ontdekken dat Hij de stilte vult en mag je er op vertrouwen dat je Zijn spreken waarneemt op de manier die goed is voor jou.

Voor jezelf, maar niet alleen.

Er zijn verschillende momenten waarop we samen optrekken,
bij lezingen en vieringen en bij het begeleidingsgesprek.
We rekenen erop dat de deelnemers aan deze momenten deelnemen.
Wie een retraite in volkomen eenzaamheid zoekt raden we aan zich elders te oriënteren.

We bieden persoonlijke begeleiding aan, een half uur per dag, dat is een belangrijk onderdeel van de retraite. De begeleiding vindt plaats in een gesprek met twee begeleiders, een man en een vrouw,  die je helpen in het nadenken over de zaken waar je mee bezig bent en die je handvatten geven  voor het bidden en bijbellezen. In de regel krijg je ook een of meer bijbelteksten mee om over na te denken en over te bidden.

Je kunt bij hen uiteraard  ook terecht met alle vragen die je hebt.

Stilte
om je te kunnen concentreren
Jezus zocht de stilte en ontmoette zijn Vader

Rust
op adem komen bij God en jezelf
tot jezelf komen

Er moet niets
je mag bemerken dat het Woord van God geeft:
bemoediging, correctie, inzicht, uitzicht, bevrijding, genezing en het laat je thuiskomen bij je Schepper

Ontmoeting
met de God van de Schriften met jezelf, en met de ander.

Bemoediging
je leven in het licht van Christus
de zingeving van je leven

Troost
o.a. door bijbelteksten en onderwijs
tot verdieping komen