Retraite

STILLE RETRAITE
Een retraite in volledige stilte waarin het gaat om geestelijke groei. In deze dagen mogen we ervaren dat het woord aan de Hebreeën werkelijkheid mag worden: ‘Want levend en krachtig is het woord van God …. en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’ (Hebr 4:12)
Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien.

De Kleopasdagen worden verzorgd door een team dat bestaat uit zes tot acht personen, waaronder een of twee predikanten.

Een reactie van een van de predikanten via zijn blog.
Stilte als uitdaging….. door Alex Boshuizen
Afgelopen weekend ben ik betrokken geweest bij een retraite in stilte. Altijd weer een opbouwend moment. Drie dagen van rust en ruimte en zo goed als volledige stilte, om God te ontmoeten, de Bijbel te lezen en ruimte en richting in je leven te vinden. Voor meer informatie ga naar kleopasdagen.
Voor mij was het niet zo heel erg rustig en stil, omdat ik als lid van het begeleidend team tamelijk druk bezig was met 9 begeleidingsgesprekken op een dag, het morgengebed en de dagelijkse avondmaalsviering.
Ik werd wel bepaald bij de stilte en de rust doordat ik meemaakte hoe weldadig die absolute stilte was voor de deelnemers.
Maar ik werd ook op een andere manier stil gezet, namelijk in de reflectie op de begeleidingsgesprekken. Ik realiseerde me hoezeer ik met lege handen zat.
De opzet van de retraite is dat mensen de weg van God kunnen ontdekken door veel over bijbelteksten te bidden. Ik zat daar wel als theoloog, maar moest ook weer steeds verwonderd ontdekken dat veel van mijn theologische bagage even niet relevant was. De Geest doet bijzondere dingen met een bijbeltekst, zonder zich te bekommeren om de context of de theologische inbedding. Ik zat er vaak bij en keek er naar.
En dankte de Heer.
Verder werd ik stilgezet als coach. Veel van mijn gebruikelijke instrumentarium moest ik achterwege laten; de opzet was dat de deelnemers vanuit de begeleiding de stilte ingingen om zich door God te laten coachen.
Je kan jezelf natuurlijk nooit helemaal uitschakelen, en ik heb dan ook met veel plezier gebruikt wat ik kon gebruiken. In retraites als deze, waar veel mensen komen om zich op nieuwe stappen in hun leven te bezinnen, helpt het heel erg om getraind te zijn in motiverende gespreksvoering. Ik heb meer dan eens Bert Bakker in mijn achterhoofd gehad als ik weer een motivatieschaal van 1 tot 10 gebruikte.
En dan zit er in zo’n geestelijk begeleidingsgesprek een behoorlijk stukje coaching.
Maar veel minder dan waar ik anders gebruik van zou maken.
Ik was nadrukkelijker dan anders instrument in dienst van de Geest.
Is dat nou niet wat we nodig hebben als pastores?
Dat we onze vaardigheden goed gebruiken, maar vooral op tijd achterover leunen om de Geest aan het werk te laten.
Dat voorkomt ook een hoop stress.
En daar ben ik dan als coach ook heel content mee.
Leuk? Nuttig? Deel dan met anderen!