Reacties 2014

reactie retraite oktober 2014
In Zijn hart.
Alles hielp mee om daar te komen waar God me hebben wilde, die eerste dagen van oktober. De prachtige plek in de natuur, de gezamenlijke vieringen. De dagelijkse lezingen en vooral de persoonlijke Bijbelteksten die we meekregen vanuit de begeleidingsgesprekken.
Te zijn tussen mensen die allemaal op zoek zijn naar Gods weg met hen. Het gevoel hen te leren kennen zonder veel woorden.
Vier dagen in gesprek met God. Of eigenlijk: vooral heel veel luisteren. “Kom nou maar eens gewoon bij me…” was Zijn boodschap aan mij.
Dat was niet alleen maar heel ontspannen. Ik had Hem zoveel te zeggen. Maar na een heel geworstel maakte Hij mij duidelijk: “Niet ik woon in jouw hart maar jij mag in Mijn hart wonen” en “niet Ik ga met jou mee maar jij mag met Mij meegaan”.
Hij is de alpha en de omega, en alles wat daar tussenin zit. En welke weg ik dan ook zal gaan: ik ben bij Hem.
Net als de Emmaüsgangers mocht ik met Jezus op weg gaan en heb ik Hem mogen herkennen.

reactie retraite oktober 2014
De Kleopasdagen in oktober 2014 waren voor mij een bijzondere ervaring.
Door de tijd en de rust die er was kon ik mijn hart openen voor God en heeft Hij zich op een bijzonder manier aan mij laten zien.
Het was helend, koesterend en leerzaam.
Bovenal ben ik geraakt door de manier waarop God mij riep en mij uitnodigde in Zijn tegenwoordigheid.
Mijn verlangen naar Hem groeide doordat ik Zijn verlangen naar mij kon voelen.
Hij riep mij op een avond naar de kapel en daar mocht ik in Zijn nabijheid zijn.
Voordien wist ik wel dat Hij van ons mensen houdt, maar nu heb ik Zijn liefde mogen voelen. Daardoor is er veel in mij veranderd.
Hij heeft mij aangeraakt en in beweging gezet en nu geef ik elke dag steeds meer gehoor aan Zijn stem.
Ik denk aan het lied: “Heer, kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien en Uw liefde voelen, diep in mij. Want Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde.”
Ook heb ik geleerd, dat ik op dit moment in mijn leven mag leren om stil te zijn, bij Hem te wonen en naar Hem te luisteren. Dat is voor nu genoeg.
Ik ben van nature een doener, maar God heeft mij de weldaad van het ‘zijn’ aangeboden.
Graag wil ik meer van Hem leren, door meer naar Hem te luisteren.
Dank jullie wel voor de gelegenheid om samen met anderen in Gods nabijheid te mogen zijn.

Met vriendelijke groet

reactie retraite oktober 2014
Hierbij een reactie op de stilte retraite.

In April hoorde ik van de kleopasdagen maar door vele andere dingen dacht ik dat schuif ik naar oktober. Achteraf gezien moest het zo zijn.
In de zomer kwam er teveel op mijn bordje waardoor ik erg verlangde naar de stilteretraite. Ik ben deze dagen blanco ingegaan en heb het als heel goed ervaren,de verschillende programmapunten,het dagelijks gesprek,het loslaten van de dingen thuis, het bezig zijn met de aangereikte teksten en je openstellen voor een ontmoeting met Hem.
Het was voor mij bijtanken en weer prioriteiten stellen,meer momenten om bij Hem te zijn,het bidden bracht mij weer tot nieuwe verlangens.
Al met al dagen om dankbaar op terug te zien, en uitzien naar wat de komende tijd gaat brengen.
Het mooie weer was een kadootje